ไข่ (Egg)

วัตถุดิบอื่นๆ

เกลือกะทิ

 

วัตถุดิบประเภทอื่นๆ = เกลือ, กลิ่น, กะทิ, สารช่วยให้ขึ้น และ ไข่

เกลือ =  มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าสารอาหารและสมุนไพรทั้งหลายที่เรารู้จักกัน เพราะร่างกายของเราต้องการเกลือวันละ 5-10 กรัม ตลอดชั่วชีวิตคน 1 คน กินเกลือเกือบ 200 กิโลกรัม ร่างกายเราใช้เกลือ (โซเดียมคลอไรด์) เป็นสารนำประสาท เรียกว่าสารละลาย อิเล็กโทรไลต์ ทำให้กล้ามเนื้อและระบบประสาททำงานได้ ช่วยรักษาระดับความดันเลือด เป็นต้น

กะทิ = นิยมใช้ประกอบทั้งอาหารคาว และของหวาน อาหารคาว ได้แก่ แกงเขียวหวาน ต้มยำน้ำข้น ห่อหมก และแกงมัสมั่น เป็นต้น ส่วนของหวาน ได้แก่ บวชแตงไทย ลอดช่อง เป็นต้น