เกี่ยวกับเรา

อยากกินขนมไทย  แต่ไม่รู้วิธีทำ ดูทางนี้  เว็บไซต์ของเราได้  รวบรวมข้อมูล วิธีทำขนมไทย มาไว้แล้ว และเรายังได้ทำข้อมูลประวัติความเป็นมาของขนมไทย  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการขนมไทยด้วย