ขนมทองหยอด

ขนมไทยปะเภทเชื่อม

การทำขนมไทย แบบให้ได้ต้นตำรับนั้น  เราต้องมีสูตรในการทำเพื่อให้ได้ขนมไทยแบบรสชาติต้นตำรับ  เราควรมารู้สูตรในการทำขนมในประเภท ต่างๆ ดังนี้

ทองหยอด

 😉 สูตรขนมไทยปะเภทเชื่อม ขอเสนอ : ” ขนมทองหยอด ” 

เครื่องปรุง และ ส่วนผสม

 ประกอบด้วย

=     ไข่เป็ด 18 ฟอง

=     แป้งทองหยอด 1 ถ้วยตวง (หรือแป้งข้าวเจ้า)

=     น้ำตาลทราย 5 ถ้วยตวง

=     น้ำลอยดอกมะลิ 5 ถ้วยตวง

 😉 วิธีทำทีละขั้นตอน

ทองหยอด2